KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Yasal ve diğer şartlara uygun olarak,
 • Kalite Yönetim Sistemini Sürekli İyileştirerek, mdf, mdflam  Sektörüne öncülük etmek,
 • Yönetimde ve üretimde “Önce kalite” ilkesini hedeflemek,
 • Kalite Hedeflerini Etkin Bir Biçimde Kullanarak Kalitede en üst düzeye gelmek.
 •  Müşteri Beklentilerini Tam Zamanında Karşılayarak Müşteri Memnuniyetini sağlamak.
 • Çalışan, Toplum ve Çevre İle Uyumlu Bir Ortam Oluşturmak.
 • Kalite anlayışını getirmek için Çalışanların Eğitimine önem Vermek.
 • Teknolojik Gelişmeleri yakından İzleyerek Uygulamak.”
 • İlkelerinden Hareketle Sektörüne Üstün Bir  Yönetim Anlayışı Getirmektir.

ÇEVRE  POLİTİKAMIZ

 • “ Mdf ve Mdflam  Üretimi  ve tasarımının gerçekleştirilmesinde;
 • Çevre Kirliliğini Önlemek,
 • Çevre İle İlgili Sürekli Gelişmeleri Takip Ederek Uygulamak,
 • Çevre İle İlgili Mevzuat ve Düzenlemelere Uymak İçin Gerekli Önlemleri Almak,
 • Çevresel Amaç ve Hedefler Belirlemek, Bunları Gerçekleştirmek,
 • Enerji Tasarrufu çalışmaları yapmak,
 • Çevre Konusunda Tüm Çalışanları Eğiterek Bilinçlendirmek,
 • Daha yaşanılabilir bir çevre elde etmek için ağaçlandırma Çalışmaları yapmak,
 • Çevre Yönetim Sistemini  Etkin Bir Şekilde Sürekliliğini İyileştirerek Sağlamak”tır.

 

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ (EnYS) ENERJİ POLİTİKASI

Divapan Entegre Ağaç Panel San. ve Tic. A.Ş. olarak vizyon, misyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda oluşturduğumuz Enerji Yönetim Sistemi ile yasal gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci içinde, faaliyetleri ve hizmetleri süresince, tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun olarak enerji performansını sürekli iyileştirmeyi, çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.
Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla;

 • Tüm süreçlerde enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performans değerlerini yükseltmek,
 • Enerji kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için üst yönetimimiz tüm bilgi ve kaynakları sağlanacağını taahhüt etmektedir,
 • Enerji verimliliği hususunda eğitim ve deneyimleri sürekli artırılan çalışanlar ve iletişime açık yönetim anlayışı ile sürekli gelişimi sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak,
 • Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmak, hizmetlerin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmaların yapılması veya tedarik edilmesini sağlamak,
 • Tüm çalışanların enerji yönetim sistemlerine katılımlarını sağlamak,
 • Tüm paydaşlarla Enerji Yönetimi ile ilgili konularda ortak değer ve faydalı sonuçlar yaratmak üzere etkin iletişim kurmayı,
 • Enerji verimliliğinin arttırılması ve sürdürülebilir kılınması için kuruluşun genelinde başta çalışanlar olmak üzere gerekli kaynakları sağlamayı,
 • Doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını artırmayı,
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmayı,

ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 50001 standardı gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.
 

Sitemizin sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için teknik çerezler (Cookieler) kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.